Skip links

HTo Communicatie

Deze functieopleiding is bedoeld voor mensen die aan de slag gaan als Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (HTo C). De HTo C is spin in het web en heeft met de het hele team crisiscommunicatie contact. Hij/zij is ervoor verantwoordlijk dat het team functioneert, taken verdeeld en uitgevoerd worden en dat aflossing en (na)zorg in de gaten gehouden wordt. Een mooie maar ook een pittige functie.

Doel:

 • Uitgangspunten van crisiscommunicatie
 • Leidinggeven aan het team
 • Effectief samenwerken

Duur:

 • 3 dagen
 • De training wordt in principe incompany gegeven.

Prijs:

 • €3750,-, hiervoor kunnen max. 12 personen deelnemen.

Onderdelen:

 • Opfrissen: context van je functie & multiteams
 • Kerntaken
 • Het eerste uur: alarmering, opschaling en de eerste acties
 • Crisiscommunicatiestrategieën
 • De omgevingsanalyse
 • Tools & middelen
 • Teamvergaderingen effectief leiden
 • Zorg voor het team
 • Adviseren
 • Informatiemanagement
 • De nafase
 • Tussendoor veel oefenen met cases


Contact