Lean management

Lean management gaat over het verbeteren van processen binnen een organisatie. Het doel is om efficiënter te werken terwijl ook de ‘mens kant’ centraal blijft staan. Lean is gebaseerd op het in balans houden van 3 pijlers: klanten, medewerkers & financiën.

Non-profit

Boon-Verweij heeft een speciale focus op non-profit organisaties omdat ik dit type organisaties een warm hart toedraag.

Ik merk namelijk dat non-profit organisaties, hoewel er zeer gepassioneerde mensen werken, vaak nog niet optimaal werken. Het is ten eerste niet altijd 100% duidelijk waar de organisatie nu precies voor staat of aan welke doelen het werkt. Binnen de werkcultuur laat de samenwerking tussen de programmamanagers en de communicatie en/of afdeling fondsenwerving regelmatig de wensen over. Tot slot is de werkdruk vaak erg hoog en zijn de financiële middelen beperkt.

Ik vind het dan ook een uitdaging op zoek te gaan naar hoe mensen en teams met elkaar samen kunnen werken en waar de ruimte ligt in gebruik van financiën en talenten. Ik ben erop uit om de werkcultuur op de drie pijlers efficiënt te maken.

Klanten

Klanttevredenheid is een van de belangrijkste dingen voor het voortbestaan van een organisatie. Lever je een product of dienst van kwalitatief goede waarde, op het moment dat de klant het wil ontvangen en op een vriendelijke manier? Al deze 3 aspecten zijn van belang om je klanten blij te maken en houden. Erg belangrijk, je klanten vormen immers het bestaansrecht van je organisatie. Voor non-profit organisaties vertaal je de ‘klant’ als donateur of partner in het veld. Zijn zij blij met het werk dat je doet? Geloven zij in je missie en helpen zij je organisatie d.m.v. geld en/of tijd?

Medewerkers

Medewerkers zijn het belangrijkste ‘kapitaal’ van de organisatie. Zij maken of breken je bedrijf bij je klant en bepalen voor een heel groot deel hoe anderen naar jouw organisatie kijken. Daarom is het ten eerste essentieel dat zij begrijpen wat de visie & missie zijn zodat zij onderdeel uit gaan maken van het DNA van je organisatie. Daarnaast is het scherp kijken naar ieders talenten en interesses (people management) essentieel voor een effectieve organisatie en de medewerkerstevredenheid. Een effectieve organisatie is leuk, maar als het ten koste gaat van het plezier en de kwaliteit die medewerkers leveren, ben je veel verder van huis. Je krijgt dan te maken met verzuim, een negatieve werksfeer en een hoog verloop van medewerkers.

Financiën

De laatste pijler binnen Lean gaat over de balans in financiën. Uiteindelijk wil je ofwel winst maken en/of je doelen halen als (non-profit) organisatie. Je wilt ook in de toekomst blijven bestaan en je medewerkers en leveranciers uit kunnen betalen. Goed kijken naar de efficiënte binnen financiën is daarom ook essentieel. ‘Waar liggen verliezen’ en ‘kunnen wij wachttijden en verspilling van resources terugdringen?’, zijn belangrijke vragen.

Werkwijze

Als ik aan de slag ga met het efficiënter maken van je organisatie doorlopen ik 3 fasen. Ik analyseer eerst het probleem, stel vervolgens een advies, strategie en en werkwijze op en implementeer tenslotte de strategie en aanpak.

Omdat adviezen vaak in de la belanden, neem ik 3 maanden lang de kartrekkersrol op mij om er ook echt voor te zorgen dat er gebouwd wordt aan een nieuwe cultuur. In het begin train ik de medewerkers in nieuwe tools en werkmethoden. Daarna loop ik nog 1 tot 3 maanden regelmatig mee op de werkvloer om de implementatie te garanderen, problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. Het traject ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Fase 1: probleemanalyse (1-3 weken)

  • Intake + offerte
  • Meelopen op de werkvloer
  • Interviews
  • Opleveren probleem analyse

Fase 2: opstellen advies & werkwijze (1 week)

  • Strategie opstellen

Fase 3: implementatie (1-3 maanden)

  • Training & tools
  • Daily management
  • Terugkomdagen

Enthousiast geworden? Ik vertel graag over de werkwijze in een persoonlijk gesprek! Bel of mail even voor een afspraak.