Voorzitter CMT/Crisiscoördinator

Deze functieopleiding is bedoeld voor mensen die aan de slag gaan als (technisch) voorzitter van het crisismanagementteam (CMT). De voorzitter is spin in het web en heeft met de het hele CMT. Hij/zij is ervoor verantwoordelijk dat het team functioneert, taken verdeeld en uitgevoerd worden en dat aflossing en (na)zorg in de gaten gehouden worden.

Doel:

 • Uitgangspunten van crisismanagement & crisiscommunicatie
 • Bedrijfscontinuïteit
 • Leidinggeven aan het team
 • Effectief samenwerken

Duur:

 • 3 dagen
 • De training wordt in principe incompany gegeven.

Prijs:

 • €3750,-, hiervoor kunnen max. 6 personen deelnemen.

Onderdelen:

 • Opfrissen: context van je functie
 • Kerntaken
 • Het eerste uur: alarmering, opschaling en de eerste acties
 • Informatiemanagement
 • Bedrijfscontinuïteit
 • Teamvergaderingen effectief leiden
 • Zorg voor het team
 • De nafase
 • Tussendoor veel oefenen met cases